Divadlo PaTália Tomášov je jednou z aktivít OZ paTÁLIA Malý Dunaj, priatelia neprofesionálneho divadla. Zámerom a náplňou Občianskeho združenia je mapovanie, podpora a rozvíjanie kultúrnej činnosti v Bratislavskom kraji, s dôrazom na činnosť neprofesionálnych divadiel. OZ paTÁLIA v uplynulých rokoch organizovalo v obci Tomášov divadelné prehliadky Tomášovská Thália, so zastúpením slovenských a maďarských neprofesionálnych súborov.

Domáci súbor, Divadlo PaTália, vznikol až v marci 2016 a je autorským divadlom orientujúcim sa na tvorbu a prezentáciu textov z vidieckeho prostredia. Divadelnej činnosti vlastného súboru predchádzala autorská spolupráca so Záhoráckym divadlom v Senici a  DS Svato-pluk z Hodonína, divadlom Radosť z Unína a Divadlom na kolene        z Častej.